Bulverism Essay Typer

Our last look at Downton (ITV)

Well, the final episode aired last night and what a way to end the series. Yes, there are no more episodes of Downton Abbey. The Carnavrons have reclaimed Highclere Castle from film crews, and the production sets used for the downstairs scenes have been packed away. We must be resolved to gracefully let these beloved characters live out their lives without us watching.

This will be my final recipe to share as my love letter to the Downton kitchen staff and to those fans who love the food on the show. We first met the Crawley family over breakfast as they learn about the sinking of the Titanic; Mrs. Patmore’s dish that morning was kedgeree, so I thought it fitting to return to the beginning to feature another breakfast fish dish. The recipe is Omelette Arnold Bennett, invented at the famous Savoy which uses finnan haddie, smoked haddock. It is a fabulous morning after dish to soothe the broken heart of any Downton Abbey fan.

Don’t despair, I have share 100s of recipes so you can easily find them through the Recipe Index.  And I will still be active on Twitter, Facebook and Instagram.

Continue reading »

Teologdag om mänskliga rättigheter

På biskopens teologdag i Göteborgs domkyrka fick vi först lyssna till Elisabeth Abiri, statsvetare som talade om mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv. Jag noterande att hon tog upp felöversättningen när man talar om alla människors lika värde i den första artikeln. På engelska står det dignity vilket borde översättas med värdighet på svenska. Det blir en också en djupare förståelse än när man talar om värde. Alla människors lika värde är inte oproblematiskt som jag bloggat om tidigare.
Tidigare sågs ofta människor som en slags råvara för staten, en resurs likvärdig med naturresurser som man kunde använda sig av efter behag. När de mänskliga rättigheterna började formuleras var det med en insikt om att människorna inte är till för staten, människorna har ett eget mål och en egen värdighet.
Abiri bekräftade att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 formulerades väldigt brett, där står dels vad som inte får göras mot en individ men också vad som måste göras för henne.

One thought on “Bulverism Essay Typer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *